پمفلت های آموزشی

طراحی پمفلت های آموزشی بیمارستان سیدالشهدا

پمفلت نوعی رسانه آموزشی است. پمفلت به عنوان یک تقویت کننده یادگیری برای جلسات گروهی و آموزشهای فردی مورد استفاده واقع می­شود. آژانس روابط عمومی ویرگول برای کمک به کادر درمان و به سفارش بیمارستان سیدالشهدا یزد پمفلت های آموزشی و غیر درمانی از جمله: خودشناسی، شاد زیستن، مهارت های رفتاری و… را تد...