مجله کتاب

انتشار شماره جدید مجله کتاب پرگار

اگرچه امروزه توسعه رسانه‌های دیجیتال، شدت گرفته است اما نشریات مکتوب همچنان در شمار محبوب‌ترین‌ها قرار دارند. بسیاری هنوز ترجیح می دهند نسخه‌های چاپی را در دست داشته و ورق بزنند، در نتیجه نشریات مکتوب در شمار اولین پیشنهادها برای انتشار مستمر محتوا به ویژه با کاربردهای ترویجی و اطلاع‌رسانی است. آژان...